Bàn làm việc văn phòng

16,800,000
6,800,000
6,850,000

bàn giám đốc

Bàn giám đốc BOSS-01

26,760,000

bàn nhân viên

Bàn nhân viên AI 1407

1,590,000
6,695,000

bàn nhân viên

Bàn nhân viên NT 1412K

1,840,000